Домен www.averecomm.com зарегистрирован в интересах клиента.

Домен www.averecomm.com зареєстрований в інтересах клієнта.

The domain name www.averecomm.com has been registered on behalf of a client.